Profesor Uczenia Maszynowego - Machine Learning Engineer